ข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญแล้ะเป็นส่วนหนึ่งที่ไหลเวียนระหว่างการทำงานของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การรับส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อประมวลผลหรือทำงานด้วยซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งเราก็จำเป็นต้องบันทึกเก็บไว้ด้วยสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่เก็บพักข้อมูลแบบถาวรบนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอยู่หลายๆ ประเภทด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บและสำรองข้อมูลขนาดต่างๆ กันได้แก่ ฮาร์ดดิสก์,ไดรว์ซีดี/ดีวีดี

- ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)

ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์จะวัดเป็น กิกะไบต์ (GB: Gigabyte)

- ไดรว์อ่าน/เขียนแผ่นซีดี/ดีวีดี

ไดรว์ CD-RW ใช้สำหรับอ่านและเขียนแผ่นซีดี (CD: Compact Disc)

ไดรว์ DVD+-RW ใช้สำหรับอ่านแผ่นดีวีดี (DVD: Digital Video Disc)

หน่วยการนับไบต์

1 กิโลไบต์ (Kilobyte) = 1,024 ไบต์

1 เมกะไบต์ (Megabyte) = 1,048,476 ไบต์

1 กิกะไบต์ (Gigabyte) = 1,073,741,824 ไบต์

1 เทราไบต์ (Terabyte) = 1,099,511 ล้านไบต์

1 พีโตไบต์ (Petobyte) = 1,125,899,906 ล้านไบต์


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ